นโยบายความเป็นส่วนตัวของ syslike.org

syslike.org มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญและเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีที่เราใช้ข้อมูล และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเรามีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่เรามอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเรา ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

ข้อมูลที่คุณให้ให้เราโดยตรง เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชม ข้อมูลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เช่น พันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการโฆษณา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อให้บริการที่คุณร้องขอ เช่น ประมวลผลการชำระเงินให้คุณ การจัดการบัญชีของคุณ และส่งอีเมลแจ้งเตือน
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินและผู้ให้บริการการตลาด
 • บริษัทในเครือของเรา
 • บุคคลที่สามที่เราเชื่อว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
 • เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสื่อสาธารณะอื่นๆ

  คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

  คุณมีตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวหรือการสื่อสารอื่นๆ จากเรา คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวหรือการสื่อสารเหล่านั้นได้ตลอดเวลา
 • หากคุณมีบัญชีกับเรา คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา
 • หากคุณต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอลบข้อมูลเหล่านั้นได้
 • เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไข การทำลาย หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด