เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ
การสมัครสมาชิก

 • ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถสมัครได้ไอดีเดียวเท่านั้น
 • ถ้าตั้งใจสมัครหลายไอดีเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นการแนะนำเพื่อนหรือเพื่อใช้สะสมเหรียญแล้วถอนเงิน อาจโดนยกเลิกไอดีทั้งหมดทันที
 • ต้องใช้อีเมล์จริงที่ติดต่อได้
 • การเพิ่มเพจ

 • ไม่อนุญาตให้เพิ่มเพจที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
 • ไม่อนุญาตให้เพิ่มเพจที่มีบริการใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบใดๆต่อบริการของเว็บ
 • ไม่อนุญาตให้เพิ่มเพจที่เกี่ยวกับการเพิ่มไลค์ทุกประเภท รวมทั้งบริการรับลงโฆษณาในเฟซบุ๊ก
 • การสะสมเหรียญ

 • ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวช่วยกด ไลค์ ทุกประเภท อนุญาตให้สมาชิกกดด้วยมือของคุณเองเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้กด เลิกถูกใจ ทุกกรณี
 • การถอนเงิน

 • ไอดีที่ใช้สะสมเหรียญและถอนเงิน ต้องมีไอดีเดียวเท่านั้น ถ้าตรวจพบว่ามีการถอนเงินจากคนๆ เดียวมากกว่า 1 ไอดี จะถูกปฎิเสธการจ่ายเงินทุกไอดี
 • ไม่อนุญาตให้โอนเหรียญข้ามบัญชี เพื่อการเบิกเงินออก ถ้าตรวจพบว่ามีการโอนเหรียญ จะถูกปฎิเสธการเบิกเงินทุกไอดี
 • คนที่ใช้ความพยายามทุกรูปแบบที่จะให้ได้มาซึ่งเหรียญ โดยที่เจ้าของเพจไม่ได้รับยอดไลค์จริงและคงอยู่ และระบบตรวจสอบพบว่า คุณมีการเลิกถูกใจออกไป คุณจะถูกลบยอดเหรียญออกโดยอัตโนมัติ
 • การแนะนำเพื่อน (Referral) เพื่อรับค่าคอมมิชชั่น

 • ต้องมีไอดีเดียวเท่านั้น ถ้าตรวจพบว่าสมัครมากกว่า 1 ไอดี จะถูกยกเลิกทุกไอดี
 • ห้ามไม่ให้มีการคลิ๊กลิงก์แนะนำของตัวเองเพื่อมาสมัครไอดีใหม่อย่างเด็ดขาด
 • นโยบายการคืนเงิน

 • เมื่อคุณทำรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเรา การสั่งซื้อของคุณอยู่ในนโยบายการรับประกันความพึงพอใจด้วยการคืนเงินในระยะเวลา 1 วันหรือ 24 ชั่วโมงหลังจากคำสั่งซื้อ ถ้าหากว่าคุณไม่พอใจในสินค้าหรือบริการที่คุณได้ซื้อไปแล้ว ในกรณีที่คุณซื้อเหรียญ ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ใช้เหรียญที่คุณซื้อไป ทางเรามีความยืนดีที่จะคืนเงินให้คุณตามจำนวนที่คุณชำระเข้ามา โดยจะคืนเงินภายในระยะเวลา 7 วันทำการ
 • ในการขอคืนเงิน คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ admin@syslike.org พร้อมรายละเอียดและเหตุผลในการขอคืนเงิน ภายใน 1 วันหรือ 24 ชั่วโมง เพื่อทีมงานจะได้นำมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หาจุดบกพร่อง และนำข้อมูลของคุณมาพัฒนาเพิ่มเติมสินค้าและบริการในจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • การคืนเงิน จะไม่ครอบคลุมถึงบริการที่คุณได้ใช้บริการนั้นไปแล้ว หรือระบบได้ให้บริการคุณไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากระบบการสั่งซื้อเป็นระบบอัตโนมัติและคุณจะได้รับเหรียญเพิ่มในทันทีที่คุณสั่งซื้อเหรียญ
 • การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจาก Super Rewards จะไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อจากผู้ให้บริการอื่นที่เชื่อมต่อระบบกัน