เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ
การสมัครสมาชิก

 • ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถสมัครได้บัญชีเดียวเท่านั้น
 • ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถใช้งานจากหลายอุปกรณ์ได้ เช่นจากโทรศัพท์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และแทบเล็ต 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์ 1 เครื่อง ห้ามเข้าใช้งานหลายบัญชี จากเครื่องเดียวกัน
 • การสมัครสมาชิก จะต้องทำการสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น หากพบว่า เป็นการสมัครให้คนอื่นๆ จะระงับสิทธิ์การใช้งานบัญชีนั้นทันที
 • ถ้าตั้งใจสมัครหลายบัญชี จะโดนยกเลิกบัญชีทั้งหมดทันที
 • การสมัครสมาชิก จะต้องใช้อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้

 • การเพิ่มเพจ

 • ไม่อนุญาตให้เพิ่มเพจที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
 • ควรเพิ่มเพจที่คุณมีสิทธิ์ครอบครอง หรือสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของเท่านั้น ไม่ควรเพิ่มเพจที่ไม่ใช่สิทธิ์เป็นเจ้าของหรือไม่ได้รับมอบอำนาจในการเข้าถึง
 • ไม่อนุญาตให้เพิ่มเพจที่มีบริการใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบใดๆต่อบริการของเว็บ
 • ไม่อนุญาตให้เพิ่มเพจที่เกี่ยวกับการเพิ่มไลค์ทุกประเภท รวมทั้งบริการรับลงโฆษณาในเฟซบุ๊ก

 • การสะสมเหรียญ

 • ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวช่วยกด ไลค์ ทุกประเภท อนุญาตให้สมาชิกกดด้วยมือของคุณเองเท่านั้น
 • สมาชิก 1 คนสามารถใช้บัญชีเฟสบุคหลายบัญชีมากดได้ รวมถึงอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และยูทูป
 • ไม่อนุญาตให้กด เลิกถูกใจ ทุกกรณี

 • การถอนเงิน

 • บัญชีที่ใช้สะสมเหรียญและถอนเงิน ต้องมีบัญชีเดียวเท่านั้น ถ้าตรวจพบว่ามีการถอนเงินจากคนๆ เดียวมากกว่า 1 บัญชี จะถูกปฎิเสธการจ่ายเงินทุกบัญชี
 • สมาชิกฟรี ถอนเงินออกไม่ได้
 • สมาชิกที่สมัครสิทธิ์ VIP จะสามารถถอนเงินออกได้ครั้งละ $2
 • สมาชิกที่สมัครสิทธิ์ธุรกิจ จะสามารถถอนเงินออกได้มากกว่า $2
 • การถอนเงิน จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่อนุญาตให้โอนเหรียญข้ามบัญชี เพื่อการถอนเงินออก ถ้าตรวจพบว่ามีการโอนเหรียญ จะถูกปฎิเสธการถอนเงินทุกบัญชี
 • สมาชิกที่ใช้ความพยายามทุกรูปแบบที่จะให้ได้มาซึ่งเหรียญ โดยที่เจ้าของเพจไม่ได้รับยอดไลค์จริงและคงอยู่ และระบบตรวจสอบพบว่า มีการกดเลิกถูกใจออกไป จะถูกลบยอดเหรียญออกโดยอัตโนมัติ

 • การแนะนำเพื่อน (Referral) เพื่อรับค่าคอมมิชชั่น

 • ต้องมีบัญชีเดียวเท่านั้น ถ้าตรวจพบว่าสมัครมากกว่า 1 บัญชี จะถูกยกเลิกทุกบัญชีและจะถูกริบค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับไปทั้งหมด
 • ห้ามไม่ให้มีการคลิ๊กลิงก์แนะนำของตัวเองเพื่อมาสมัครบัญชีใหม่อย่างเด็ดขาด

 • นโยบายการคืนเงิน

 • เมื่อสมาชิกทำรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเว็บ การสั่งซื้อของคุณอยู่ในนโยบายการรับประกันความพึงพอใจด้วยการคืนเงินในระยะเวลา 1 วันหรือ 24 ชั่วโมงหลังจากคำสั่งซื้อ ถ้าหากว่าคุณไม่พอใจในสินค้าหรือบริการที่คุณได้ซื้อไปแล้ว ในกรณีที่คุณซื้อเหรียญ ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ใช้เหรียญที่คุณซื้อไป ทางเรามีความยินดีที่จะคืนเงินให้คุณ โดยจะหักค่าธรรมเนียมของ paypal ออกตามจำนวนที่คุณชำระเข้ามา ตามนโยบายการคืนเงินของ paypal โดยจะคืนเงินภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ กลับคืนไปยังบัญชีต้นทางที่เติมเงินเข้ามา
 • ในการขอคืนเงิน คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ admin@syslike.org พร้อมรายละเอียดและเหตุผลในการขอคืนเงิน ภายใน 1 วันหรือ 24 ชั่วโมง เพื่อทีมงานจะได้นำมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หาจุดบกพร่อง และนำข้อมูลของคุณมาพัฒนาเพิ่มเติมสินค้าและบริการในจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • การคืนเงิน จะไม่ครอบคลุมถึงบริการที่ได้ใช้บริการนั้นไปแล้ว หรือระบบได้ให้บริการไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากระบบการสั่งซื้อเป็นระบบอัตโนมัติและจะได้รับเหรียญเพิ่มในทันทีที่สั่งซื้อเหรียญ
 • การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจาก Super Rewards จะไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อจากผู้ให้บริการอื่นที่เชื่อมต่อระบบกัน